Zawartość

Gala wręczenia Nagrody im. doktora Macieja Lisa

Data: 
2015-11-16

W Sali Sesyjnej Rady Miejskiej we Wrocławiu odbyła się uroczystość wręczenia Sławomirowi Piechocie Nagrody im. doktora Macieja Lisa. W uroczystości wzięli udział m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar, Wiceprezydent Wrocławia Anna Szarycz, Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Marek Bojarski, Biskup senior Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Ks. Ryszard Bogusz oraz prof. Irena Lipowicz, była Rzecznik Praw Obywatelskich. Laudację na cześć laureata wygłosił Bartłomiej Skrzyński, rzecznik miasta Wrocławia ds. osób niepełnosprawnych.

Nagroda im. doktora Macieja Lisa została ustanowiona z inicjatywy Rzecznika Praw Obywatelskich w celu uhonorowania pamięci Macieja Lisa – Pełnomocnika Terenowego RPO we Wrocławiu, który zmarł w kwietniu 2015 r. Sławomir Piechota jest pierwszą osobą, która otrzymała to wyróżnienie.

Sławomir Piechota to wieloletni samorządowiec, parlamentarzysta i społecznik. Z wykształcenia i z zawodu – radca prawny, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Stypendysta USIA oraz US Department of Commerce. Jednak przede wszystkim jak sam o sobie mówi „skuteczny polityk społeczny”. W latach 1990-1994 był pełnomocnikiem wojewody wrocławskiego ds. osób niepełnosprawnych, równocześnie kierownikiem Wojewódzkiego Ośrodka ds. Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Zastępcą Dyrektora Wojewódzkiego Biura (Urzędu) Pracy. Organizator współpracy polskich władz samorządowych oraz organizacji pozarządowych z partnerami w Niemczech, USA, Szwecji, Ukrainie i Czechach. Z rekomendacji Unii Metropolii Polskich – Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego. Prezes Ośrodka Inicjatyw Obywatelskich. Przewodniczący Rady Programowej Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Jest laureatem Plebiscytu TVP i Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji „Człowiek bez barier” 2003.

Sam będąc osobą niepełnosprawną angażuje się w pomoc innym w pokonywaniu barier, zarówno tych architektonicznych, jak i społecznych, które utrudniają codzienne funkcjonowanie. Od wielu lat walczy o zmianę przepisów dotyczących osób z niepełnosprawnościami. W dużej mierze dzięki niemu zmieniła się sytuacja wychowanków wrocławskich domów dziecka, dla których stworzono placówki rodzinne, powstało kilkadziesiąt świetlic osiedlowych i zlikwidowano wiele barier architektonicznych w mieście.
 

Dr Maciej Lis (1950-2015)

Motto życiowe: tak kształtować rzeczywistość, aby było więcej dobra wokół nas.

Od urodzenia mieszkaniec Wrocławia, z którym związany był zawodowo i rodzinnie.

Doktor prawa, adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego na Uniwersytecie Wrocławskim. Autor ponad 100 publikacji naukowych w kraju i za granicą. Jako stażysta gościł na kilkunastu uniwersytetach w Niemczech, Rosji i Czechach.

Od maja 2004 r. powołany na organizatora pierwszego Zespołu Terenowego BRPO we Wrocławiu, w lipcu 2004 r. mianowany na dyrektora tego Zespołu, zaś 15 września 2004 r. powołany został przez Rzecznika Praw Obywatelskich na stanowisko Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Funkcję tę pełnił, aż do śmierci 19.04.2015 r.

Absolwent Liceum Muzycznego. Jako muzyk ponad 20 lat równolegle zawodowo związany był ze światowej sławy chórem Cantores Minores Wratislavienses pod dyr. Edmunda Kajdasza, a następnie śpiewał w chórze, którego był współzałożycielem Capella Ecumenica Jego pasją była gra na fortepianie, zajmował się także aranżowaniem i komponowaniem.

W latach 2000 – 2004 był Współprzewodniczącym Komisji Regulacyjnej w Warszawie ds. rozpatrywania wniosków Kościoła Luterańskiego w Polsce o zwrot nieruchomości kościelnych. Przewodniczący Komisji Prawnej Synodu Kościoła Luterańskiego w Polsce.

Aktywnie działał w stowarzyszeniach i organizacjach społecznych ruchu obywatelskiego (m.in. fundator Fundacji Św. Jadwigi Partnerstwa Międzynarodowego Wrocław – Dortmund, członek Rady Diakonii w RP, członek Rady Programowej Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich, członek Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji, i in.), szczególnie na rzecz osób niepełnosprawnych i ubogich. Aktywnie działał na rzecz powołania domów opieki oraz stacji socjalnych i wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzebujących. Współtworzył Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we Wrocławiu – obecnie Ewangelickie Centrum Diakonii. Był również współorganizatorem Ośrodka Inicjatyw Obywatelskich we Wrocławiu i Dzielnicy Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań.

Galeria

  • na zdjęciu prof. Irena Lipowicz wręcza Panu Sławomirowi Piechocie Nagrodę im. doktora Macieja Lisa
    na zdjęciu prof. Irena Lipowicz wręcza Panu Sławomirowi Piechocie Nagrodę im. doktora Macieja Lisa
  • na zdjęciu uczestnicy uroczystości
    na zdjęciu uczestnicy uroczystości
  • na zdjęciu dr Adam Bodnar składa gratulacje Laureatowi Nagrody
    na zdjęciu dr Adam Bodnar składa gratulacje Laureatowi Nagrody