Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

GALERIA: Migawki z akcji informacyjnej RPO i RF w sprawie kredytów "frankowych".

Data: 
2017-03-01

Od stycznia Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Finansowy organizowali wspólnie akcję informacyjną dla osób, które wzięły tzw. kredyty „frankowe”. W dziewięciu miastach Polski odbyły się spotkania, w których wzięło w sumie udział ok 1700 osób. Spotkania odbywały się tam, gdzie Rzecznik Praw Obywatelskich ma swoje biura terenowe, albo - dzięki uprzejmości samorządów - ma punkty przyjęć interesantów.

Na każde spotkanie przychodziło od 100 do 300 osób. Skala zainteresowania informacjami przerosła nasze oczekiwania. To sprawiło, że akcja planowana początkowo jako cykl indywidualnych spotkań ekspertów RPO i RF z klientami banków musiała zmienić charakter. Zaczęliśmy organizować wykłady-seminaria z możliwością zadawania pytań. Rozdawaliśmy materiały informacyjne.

Więcej: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kredyty-tzw-frankowe-1700-osob-skorzys...

Spotkanie w Kielcach - 26 stycznia
Ludzie w sali konferencyjnej
Spotkanie w Katowicach 25 stycznia zostało przeniesione do ogromnego westybulu Sląskiego Urzędu Wojewódzkiego. A i tak chętni się nie pomieścili
Ludzie w westybulu instytucji publicznej
Na każde spotkanie przywoziliśmy kartony materiałów informacyjnych, w tym raport RF o klauzulach abuzywnych - rozchodziły się jak świeże bułeczki. Słupsk 9.02
Materiały informacyjne na stole
Początek prezentacji o. Marcina Jaworskiego z Biura Rzecznika Finansowego. Gdańsk, 8.02.2017
Zdjęcie: ludzie w sali audytoryjnej. Na scenie wykładowca
Spotkanie w Bydgoszczy, 20 stycznia
Ludzie na sali z biało-czerwonymi flagami
Wykład w Słupsku organizowany w dużej sali Urzędu Miasta - 9 lutego przyszło nań 100 osób
Tłum ludzi w zabytkowej sali
Spotkanie w Gdańsku zostało przeniesione na Wydział Prawa UG - 8 lutego przyszło w sumie ok 300 osób
Tłum ludzi w auii uniowersyteckiej
Spotkanie informacyjne RPO, RF i UOKiK w sprawie kredytów "frankowych" na Uniwersytecie Wroclawskim 11 kwietnia 2017 r.
Ludzie w amfiteatralnej sali wykładowej
Spotkanie informacyjne RPO, Rzecznika Finansowego i UOKiK we Wrocławiu, 11.04.2017
Ludzie na sali audytoryjnej, zbliżenie na prowadzących
Spotkanie "frankowe" w Bydgoszczy, 11.05.2017
Ludzie na sali, dwie prelegentki
Przed spotkaniem w Warszawie, 12.06.2017
Pusta sala z ok. 200 krzesłami, na ścianie prezentacja dla kredytobiorców
Spotkanie informacyjne w Łodzi, 10.10.2017
Ludzie na sali posiedzenia władz samorządowych, flaga Łodzi
Spotkanie w sprawie kredytów "frankowych", Łódź, 10.10.2017
Ludzie siedzą  na sali obrad władz samorządowych. Flagi Łodzi
Spotkanie w sprawie kredytów "frankowych" w Poznaniu, 9.11.2017
Grupa ludzi na sali osiedzeń sejmiku
Spotkanie w sprawie kredytów "frankowych" w Poznaniu, 9.11.2017, Marcin Jaworski z Biura Rzecznika Finansowego pokazuje wzrost interwencji RF w wyniku akcji informacyjnej
Grupa ludzi na sali sesyjnej, na ekranie dwa słupki i napis 256 proc.