Zawartość

Gimnazjalna Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie

Data: 
2017-05-11

„Rzecznik Praw Obywatelskich kładzie duży nacisk na edukację obywatelską. Zorganizujemy dla 5 najlepszych laureatów spośród Państwa warsztaty w BRPO, gdzie będziecie mogli swoją wiedzę teoretyczną pogłębić o praktyczne jej wykorzystywanie w oparciu o działalność Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.”

Tak Katarzyna Jakimowicz, Dyrektor Generalna Biura Rzecznika Praw Obywatelskich otworzyła eliminacje centralne II Edycji Gimnazjalnej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie. W spotkaniu udział wziął rownież Dariusz Supeł, Zastępca Dyrektora Centrum Projektów Społecznych BRPO.

„Jest was 51 osób z 5000. Przeszliście długą drogę. Gratuluję.” – mówił prof. Krzysztof Kozłowski – Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

 

Konkurs organizowany jest przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Fundacja została założona w 2000 r. przez pięć publicznych uczelni ekonomicznych (Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Uniwersytety Ekonomiczne w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu) pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Gimnazjalna Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie to ogólnopolskie, bezpłatne zawody dla uczniów szkół gimnazjalnych, którzy interesują się sprawami publicznymi i społecznymi, organizowane zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie organizacji oraz sposobów przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. nr 13 poz. 125 Dz.U. z 2009 r. nr 126 poz. 1041).

Głównym celem Olimpiady jest zainteresowanie młodzieży zagadnieniami z zakresu przedmiotu „Wiedza o Społeczeństwie” oraz kształtowanie w nich postaw umożliwiających korzystanie z szans, jakie stwarza współczesny świat.

  • Plansza informacyjna Gimnazjalnej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie
    Plansza informacyjna
  • Dziewczyna, w tle inni uczestnicy olimpiady
    Uczestnicy
  • Katarzyna Jakimowicz przemawia do mikrofonu
    Dyr. Katarzyna Jakimowicz