Zawartość

GIODO w sprawie wycieku danych z bazy PESEL

Data: 
2016-09-26

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymał odpowiedź na swoje wystąpienie od Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na temat wycieku danych z rejestru PESEL. GIODO poinformował, że w kancelariach komorniczych, które skierowały najwięcej zapytań do rejestru PESEL, zaplanowano przeprowadzenie kontroli zgodności przetwarzania przez te podmioty danych z przepisami o ochronie danych osobowych. Wskazane kontrole zostaną przeprowadzone w październiku 2016 r. O wynikach kontroli RPO zostanie poinformowany po ich zakończeniu.

Galeria

  • RPO - informacja, podatki.png
    RPO - informacja i podatki.png