Zawartość

Gmina zmniejszy czynsz za czas wstrzymania remontu lokalu komunalnego. BPW.7210.3.2016

Data: 
2016-12-08
Położenie: 
  • Długa 23/25
    Warszawa
    Polska

Do Rzecznika zwróciła się z prośbą o pomoc najemczyni w sprawie lokalu komunalnego, który został jej przyznany z zasobu Gminy do remontu we własnym zakresie, w ściśle określonym terminie. Zarzuciła ona, że nie może realizować prac remontowych z uwagi na decyzje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w zakresie złego stanu technicznego całego budynku.

Zainteresowana została zmuszona do wstrzymania prac remontowych, a tym samym, możliwości zamieszkania. Jednocześnie Gmina cały czas naliczała najemczyni opłaty czynszowe. Ponadto przyznając lokal mieszkalny, Gmina nie poinformowała o prowadzonym postępowaniu administracyjnym przez nadzór budowlany.

W odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich Gmina potwierdziła, że prace zostały wstrzymane z przyczyn niezależnych od najemczyni. Zorganizowano również spotkanie z zainteresowaną, podczas którego ustalono, że opłaty czynszowe zostaną skorygowane za cały okres wstrzymania prac remontowych.

Galeria

  • Bloki mieszkalne z lat 80.
    Domy, mieszkania