Zawartość

I Kongres Suicydologiczny "Perspektywy zapobiegania samobójstwom i depresji w Polsce” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
2018-03-22
Położenie: 
  • Łódź
    Polska
słowa kluczowe: 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Ministerstwo Zdrowia, Polskie Towarzystwo Suicydologiczne oraz Sekcja Naukowa Suicydologii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego organizują 22 marca 2018 roku na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi I Kongres Suicydologiczny "Perspektywy zapobiegania samobójstwom i depresji w Polsce”. Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem RPO.

Celem Kongresu jest wypracowanie konsensusu pomiędzy ekspertami a władzami odpowiedzialnymi za kształtowanie polityki zdrowotnej w zakresie strategicznych kierunków profilaktyki samobójstw i depresji w Polsce, a także zaprezentowanie aktualnego stanu wiedzy i działań podejmowanych w tym obszarze.

W programie Kongresu zaplanowano wystąpienia krajowych i zagranicznych autorytetów z zakresu prewencji samobójstw oraz warsztaty tematyczne.

Z ramienia Biura RPO udział w spotkaniu weźmie Pan Krzysztof Olkowicz, Główny Koordynator ds. Zdrowia Psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.