Zawartość

I Ogólnopolska Konferencja Penitencjarna Studenckich Kół Naukowych pt. „Współczesne problemy penitencjarystyki” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
Od 2017-10-27 do 2017-10-28
Położenie: 
  • Łódź
    Polska
słowa kluczowe: 

Konferencję organizuje Studenckie Naukowe Koło Penitencjarne oraz Zakład Prawa Karnego Wykonawczego. Konferencja ma na celu uczczenie X-lecia istnienia Studenckiego Naukowego Koła Penitencjarnego utworzonego przy Zakładzie Prawa Karnego Wykonawczego w lipcu 2007 r. Wśród zaproszonych gości będą przedstawiciele wszystkich istniejących kół z całej Polski podejmujących problematykę wykonywania kary pozbawienia wolności, zarówno studenci prawa, pedagogiki resocjalizacyjnej, psychologii oraz innych kierunków.

Organizatorzy planują również konkurs na najlepszy referat zaprezentowany w każdej z sekcji tematycznej. Oceniać referaty będą przedstawiciele Służby Więziennej, kuratorzy, naukowcy zajmujący się problematyką penitencjarną, czy prawem karnym wykonawczym, sędziowie penitencjarni oraz przedstawiciel Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.