Zawartość

I Targi Wiedzy o Autyzmie i Zespole Aspergera pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
2018-04-21
Położenie: 
  • Białystok
    Polska
słowa kluczowe: 

21 kwietnia 2018 r. odbędą się I Targi Wiedzy o Autyzmie i Zespole Aspergera. Wydarzenie organizowane jest przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku w Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego przy ul. Poleska 27, w godzinach 11.00 - 18.00.

Celem targów jest edukacja zdrowotna i promocja zdrowia, a także działania profilaktyczne w zakresie zdrowia psychicznego skierowane do osób zajmujących się wychowaniem i opieką nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (rodzice, opiekunowie, nauczyciele, terapeuci, specjaliści).

Do uczestnictwa zapraszamy mieszkańców województwa podlaskiego zainteresowanych tematyką autyzmu i Zespołu Aspergera: rodziców, nauczycieli, terapeutów, rodziny osób z autyzmem i Zespołem Aspergera (rodzeństwo, dziadków), wolontariuszy i inne zainteresowane osoby.

Targi będę obejmować trzy części: teoretyczną, praktyczną i konsultacyjną. Udział w targach jest bezpłatny.