Zawartość

II edycja Ogólnopolskiego Konkursu Mediacyjno - Negocjacyjnego #mediUJ! pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
Od 2017-02-14 do 2017-04-08
słowa kluczowe: 

Konkurs realizuje główną ideę Koła Naukowego Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego -  rozpowszechnianie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji. Projekt skierowany jest do studentów od I do V roku wydziałów prawa polskich wyższych uczelni publicznych oraz niepublicznych i ma stanowić okazję do doskonalenia umiejętności niezbędnych dla mediatora i negocjatora, takich jak zarządzanie konfliktem, identyfikacja rzeczywistych interesów stron, czy skuteczna komunikacja.