Zawartość

II Festiwal Praw Człowieka pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
2018-03-15
Położenie: 
 • Kędzierzyn-Koźle
  Polska
słowa kluczowe: 

II Festiwal Praw Człowieka jest kolejną edycją projektu zapoczątkowanego w zeszłym roku szkolnym przez II LO im. M. Kopernika w Kędzierzynie - Koźlu. Do projektu zostały zaproszone placówki oświatowe z terenu Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego.

Głównym celem projektu jest:

 1. Szerzenie wiedzy o prawach człowieka
 2. Budowanie społeczeństwa bez agresji
 3. Kształtowanie postaw akceptacji i tolerancji wobec drugiego człowieka
 4. Przeciwdziałanie agresji
 5. Kształtowanie umiejętności konstruktywnego rozmawiania i wymiany argumentów
 6. Wzmacnianie więzi międzyludzkich
 7. Kształcenie umiejętności pracy w grupie
 8. Konsolidacja społeczności lokalnej

Tematyką II Festiwalu są prawa dziecka. W gali podsumowującej tegoroczną edycję festiwalu wziął udział rzecznik praw obywatelkich dr Adam Bodnar.