Zawartość

II Kongres Praw Obywatelskich. Można się już rejestrować. Co się stało z rekomendacjami z I Kongresu?

Data: 
2018-11-15
Położenie: 
  • Warszawa
    Polska
  • Można już się zgłaszać na II Kongres Praw Obywatelskich, organizowany przez Rzecznika Praw Obywatelskich 14 i 15 grudnia 2018 r.
  • Kongres odbędzie się w Warszawie w Muzeum Polin (tak jak w zeszłym roku).
  • W tym roku na Kongres składają się 43 panele i warsztaty w sprawach, które zdaniem RPO wymagają wspólnego przedyskutowania
  • Przedstawiamy nieformalny raport z tego, jak udało się zrealizować rekomendacje I Kongresu, który odbył się przed rokiem

II Kongres Praw Obywatelskich organizowany jest przez RPO Adama Bodnara w stulecie polskiej niepodległości, ale także w 70 lat od podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i w 25 lat po tym, jak Polska związała się postanowieniami Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Po I Kongresie powstał zestaw 54 rekomendacji. To było nasze wspólne zobowiązanie, dlatego po prawie roku chcemy Państwa poinformować, co się udało (a czego się nie udało) z tym zrobić. Załączony dokument zawiera przede wszystkim opis działań RPO, ale nie tylko.

Podkreśla znaczenie inicjatyw społecznych, wskazuje na zmianę języka i lepszą komunikację dotyczącą praw człowieka –  było to jedno z ważniejszych wyzwań postawionych przez społeczność Kongresu (przebudowywana właśnie strona rpo.gov.pl jest jednym z przykładów wywiązywania się z tego wspólnego zobowiązania).

Link do portalu tegorocznego Kongresu jest tutaj: https://www.rpo.gov.pl/pl/kpo

Program i lista panelistów jest nadal rozbudowywana i uzupełniana.

Link do rejestracji: https://www.rpo.gov.pl/formularz/ii-kongres-praw-obywatelskich-14-15-grudnia-2018

  • Niewyraźne sylwetki osób wchodzących do budynku
    Kongres Praw Obywatelskich