Zawartość

II Ogólnopolska Konferencja Karnoprocesowa „Audiatur et altera pars” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
2019-11-29
Położenie: 
  • Warszawa
    Polska
słowa kluczowe: 

II Ogólnopolska Konferencja Karnoprocesowa „Audiatur et altera pars” odbędzie się 29 listopada 2019 roku na WPiA UW w Collegium Iuridicum II (ul. Lipowa 4, 00-316 Warszawa) w sali nr A3 w godz. 09:00 – 16:30.  Wydarzenie organizowane jest przez Koło Naukowe Prawa Procesowego pod auspicjami Zakładu Postępowania Karnego Instytutu Prawa Karnego WPiA UW pod kierownictwem dr hab. prof. UW Marii Rogackiej-Rzewnickiej.

Konferencja zostanie podzielona na trzy panele tematyczne otwierane kolejno przez osobę wykonującą zawód sędziego, prokuratora oraz adwokata/radcy prawnego. Pozwoli to przedstawić zasadę wyrażoną łacińską paremią „Audiatur et altera pars” oczami oskarżonego, oczami oskarżyciela, a także oczami sądu. Spojrzenie na instytucje prawa karnego procesowego przez pryzmat interesów poszczególnych uczestników postępowania unaoczni wielość istniejących podczas procesu punktów widzenia.