Zawartość

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Pacjenta „Granice autonomii pacjenta” pod Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich

Data: 
Od 2016-04-15 do 2016-04-16
słowa kluczowe: 

Konferencja dotyczyła zagadnień związanych z poszanowaniem autonomii pacjenta w opiece medycznej. Dlatego w ramach spotkania poruszono trzy obszary tematyczne: pierwszy - poszanowanie autonomii tzw. vulnerable persons (dzieci, osób psychicznie chorych, osób ubezwłasnowolnionych, itp.), drugi - określenie granic dysponowania własnym ciałem przez osoby pełnoletnie i nieubezwłasnowolnione, trzeci - problematyka poszanowania praw pacjentów stojących w obliczu decyzji ostatecznych, przede wszystkim chorych terminalnie.

Do udziału w konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele środowisk naukowych prawniczych i medycznych. Organizatorem wydarzenia było Koło Naukowe Prawa Medycznego i Farmaceutycznego „Pro Humanae Vitae”, działające przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Katedry Prawa Cywilnego.