Zawartość

III Kongres Osób z Niepełnosprawnościami „Za niezależnym życiem”

Data: 
2017-10-25
słowa kluczowe: 

III Kongres
Osób z Niepełnosprawnościami
„Za niezależnym życiem”

25 października 2017 r.
Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
ul. Chodakowska 19/31 w Warszawie 

 

PROGRAM

10:00-10:15 – Powitanie i wystąpienia gości

Powitanie, wystąpienie rzecznika praw obywatelskich dr Adama Bodnara – Honorowego Patrona Kongresu

10:15-10:30 – Wręczenie wyróżnień „Ambasador Konwencji”

10:30-11:00 – Sesja plenarna – prezentacja wytycznych do nowego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami w Polsce w oparciu o wypracowany materiał i konsultacje

11:00-11:30 – Przerwa kawowa

11:30-13:30 – Równoległe sesje tematyczne  (do wyboru jeden z 6 tematów):

  Temat Prowadzący
I sesja Równość szans i niedyskryminacja
Zobacz opis
Dr Monika Zima-Parjaszewska Prezeska Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
II sesja Orzecznictwo i system rentowy
Zobacz opis
Aleksander Waszkielewicz Prezes Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego
Dr Krzysztof Kurowski Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym
Magdalena Kocejko Fundacja Eudajmonia
Dr Katarzyna  Roszewska Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dr hab.  Ryszard Szarfenberg Uniwersytet Warszawski
III sesja Niezależne życie
Zobacz opis
Adam Zawisny Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Kolomotywa”
Piotr Kuźniak Fundacja Imago
IV sesja Ku edukacji włączającej: bariery, możliwości, alternatywy?
Zobacz opis
Dr Paweł Kubicki Stowarzyszenie Nie-Grzeczne Dzieci/Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Lidia Klaro-Celej  Warszawskie Forum Inicjatyw na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
V sesja Rynek pracy
Zobacz opis
Agata Gawska Prezeska Fundacji Aktywizacja, Przewodnicząca Sieci Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy
Dariusz Gosk Fundacja Aktywizacja
Aneta Olkowska Fundacja Aktywizacja
Łukasz Broniszewski Fundacja Stabilo, Członek Rady  Sieci Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy
VI sesja Dostępność
Zobacz opis
Monika Szczygielska Fundacja Widzialni
Piotr Todys Fundacja TUS
dr hab. inż. arch. Marek Wysocki prof. nadzw. Politechniki Gdańskiej Centrum Projektowania Uniwersalnego PG
Jacek Zadrożny Polski Związek Głuchych

13:30-14:00 – Przerwa kawowa

14:00-15:00 – Podsumowanie sesji tematycznych – wnioski i komentarze

15:00-15:15 – Zakończenie III Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami

15:15-16:00 – Poczęstunek

W trakcie trwania całego Kongresu będzie odbywał się także Jarmark NGO z punktem przyjeć wniosków Rzecznika Praw Obywatelskich oraz z możliwością skorzystania z kongresowej FOTOBUDKI Uśmiech proszę (w godzinach 11.00-14.00)