Zawartość

III Międzynarodowy Kongres Psychiatrii Sądowej pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
Od 2017-04-21 do 2017-04-22
Położenie: 
  • Łódź
    Polska
słowa kluczowe: 

Zastępca RPO Krzysztof Olkowicz wziął udział w III Międzynarodowym Kongresie Psychiatrii Sądowej w Łodzi. Rzecznik mówił na temat sytuacji osób z niepełnosprawnością intelektualną odbywających kary pozbawienia wolności.

Kongres współorganizowany przez Europejskie Towarzystwo Psychiatryczne ma na celu bezpośrednią wymianę poglądów i aktualnego stanu wiedzy przedstawicieli środowiska sędziów, adwokatów, prokuratorów, radców prawnych, psychiatrów, psychologów- wszystkich, których wiedza jest niezbędna, by sprostać wyzwaniom orzekania, opiniowania w sprawach dotyczących zdrowia psychicznego oraz wykorzystywania osiągnięć psychiatrii w procesie stosowania prawa, także w ujęciu społecznym. III Międzynarodowy Kongres Psychiatrii Sądowej jest kontynuacją wzajemnej wymiany doświadczeń środowisk związanych z opiniowaniem i orzecznictwem sądowo-psychiatrycznym rozszerzonym o wiedzę międzynarodową.