Zawartość

III ogólnopolski okrągły stół „Społeczeństwo, władza, media: mowa nienawiści a inkluzja społeczna” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
2019-01-15
Położenie: 
  • Gorzów Wielkopolski
    Polska
słowa kluczowe: 

III ogólnopolski okrągły stół „Społeczeństwo, władza, media: mowa nienawiści a inkluzja społeczna” odbędzie się w dniu 15 stycznia 2019 roku w murach Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Organizatorem wydarzenia jest Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Lubuska Młodzieżowa Akademia Bezpieczeństwa, Akademickie Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich AJP oraz Pracownia Etnopedagogiki przy ACBiR AJP wraz z partnerami: Polskim Towarzystwem Studiów Europejskich – Oddziałem Gorzowskim, Polskim Stowarzyszeniem Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA), Centre of Excellence at Warsaw School of Economics (CEWSE) oraz Jean Monnet Module EUMIGRO.

Debata poświęcona zostanie naturze zjawiska tzw. hejtu -  jego przyczynom, zakresowi w życiu publicznym, prywatnym i mediach oraz możliwościom przeciwdziałania. Dostrzegalna brutalizacja języka jest zjawiskiem niebezpiecznym, a mechanizmy jego prewencji i zwalczania powinny zostać zaprojektowane i wdrożone wspólnie przez przedstawicieli władzy i społeczeństwa. Szczególne zadanie ciąży w tym zakresie na środowisku akademickim, odpowiedzialnym za wychowanie młodzieży w poszanowaniu zasad demokracji i praw człowieka. Celem okrągłego stołu będzie właśnie stworzenie przestrzeni do wymiany poglądów i dobrych praktyk w zakresie budowania inkluzywnego społeczeństwa i zwalczania przejawów nietolerancji.    

Wydarzenie adresowane jest w szczególności do studentów, przedstawicieli świata nauki, mediów, przedstawicieli administracja rządowej i samorządowej oraz społeczeństwa obywatelskiego. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Okrągły stół zostanie zorganizowany w ramach projektu Jean Monnet Module “Inclusive Society Building Through EU Studies: Human Rights Protection in the European Union”.