Godło RP

Informacja o działalności RPO w obszarze Równego Traktowania

Podstawa prawna informacji o działalności RPO w obszarze Równego Traktowania

Rzecznik składa sprawozdanie z działalności w obszarze równego traktowania wykonując art. 212 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Przewiduje on, że

  • Rzecznik corocznie informuje Sejm i Senat o swojej działalności oraz
  • o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela,
  • w tym o działalności w obszarze równego traktowania oraz jej wynikach, stanie przestrzegania zasady równego traktowania w Rzeczypospolitej Polskiej, a także o wnioskach oraz rekomendacjach dotyczących działań, które należy podjąć w celu zapewnienia przestrzegania zasady równego traktowania (art. 19 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich).

Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich Informacja jest podawana do wiadomości publicznej.

Realizację zasady równego traktowania powierzają Rzecznikowi Praw Obywatelskich specjalne przepisy (Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania). Rzecznik jest też niezależną instytucją monitorującą wdrażanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych.

Raport zawiera m.in. wnioski i rekomendacje dotyczące działań, które należy podjąć w celu zapewnienia przestrzegania zasady równego traktowania oraz ochrony praw osób z niepełnosprawnościami.

EPUB (skrót od electronic publication) - służy do publikowania elektronicznych książek (e-booków, e-publikacji). Technologia ta pozwala na automatyczne dopasowywanie się do wielkości ekranu, możliwość skalowania wielkości czcionki i wreszcie nową jakość ilustracji zamieszczonych w tekście. Możliwość skorzystania z przeglądania e-booków zapewnia odpowiednie oprogramowanie więcej.

ZałącznikWielkość
Plik ipoz. 2_nformacja RPO.epub1.89 MB

Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w obszarze równego traktowania w roku 2012 oraz o przestrzeganiu  zasady równego traktowania w Rzeczypospolitej Polskiej ukazała się w jednej publikacji z "Informacją o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w roku 2012..." i  jest też dostępna w zakładce "Informacje roczne".