Godło RP

Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskch w roku 2008 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela. Biuletyn Rzecznika Praw obywatelskich 2009, nr 1 Źródła