Godło RP

Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskch w roku 2009 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela. Biuletyn Rzecznika Praw obywatelskich 2010, nr 1 Źródła