Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskch w roku 2010 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela. Biuletyn Rzecznika Praw obywatelskich 2011, nr 1 Źródła