Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskch w roku 2011 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela. Biuletyn Rzecznika Praw obywatelskich 2012, nr 1 Źródła