Godło RP

Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskch za rok 2007 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela. Biuletyn RPO 2008, Materiały nr 63