Godło RP

Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w obszarze równego traktowania w roku 2013 oraz o przestrzeganiu zasady równego traktowania w Rzeczypospolitej Polskiej. Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich 2014, Nr 3 Źródła.

Data: 
2014-04-01