Godło RP

Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w obszarze równego traktowania w roku 2016