Godło RP

Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w roku 2016 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela