Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w roku 2014 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela. Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich, 2015 Nr 1 Źródła.