Godło RP

Informacja Rzecznika Praw Obywatelskch za rok 2002. Biuletyn RPO 2003, Materiały nr 47