Godło RP

Informacja Rzecznika Praw Obywatelskch za rok 2003. Biuletyn RPO 2004, Materiały nr 48