Godło RP

Informacja Rzecznika Praw Obywatelskch za rok 2004. Biuletyn RPO 2005, Materiały nr 50