Godło RP

Informacja Rzecznika Praw Obywatelskch za rok 2005. Biuletyn RPO 2006, Materiały nr 52