Godło RP
Zawartość

Inicjatywa Społeczna 100-lecie Kobiet w województwie podlaskim pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
Od 2018-05-26 do 2018-12-28
słowa kluczowe: 
Inicjatywa Społeczna pn. 100-lecie Kobiet, została stworzona, aby uczcić 100 - tną rocznice uzyskania przez Polki pełnycłi praw publicznych. Inicjatywa ma na celu przypominanie o prawach kobiet i pełnionych rolach społecznych dawniej, dzisiaj i w przyszłości.
Cele przedsięwzięcia:
1) Uczczenie 100-ej rocznicy uzyskania przez Polki pełnych praw publicznych,
2) włączenie do aktualnej debaty społecznej tematu „aktywności kobiet w sferze publicznej",
3) budowanie otwartego społeczeństwa obywatelskiego w regionie,
4) zwiększenie wiedzy mieszkańców województwa podlaskiego o prawach człowieka i obywatela.
 
W ramach inicjatywy realizowane jest wiele wydarzeń do końca 2018 roku. Główne z nich to:
1) Konkurs dla młodych kobiet - Kobiety kobietom. Laureatki konkursu znajdą się w realnym środowisku pracy swoich mentorek, które będą wspierały je w rozwoju, utwierdzały w słuszności wyboru drogi zawodowej.
2) Śniadanie z wizytówką - Jest to cykliczne wydarzenie mające na celu łączenie kobiet różnych zawodów, aktywnych społecznie, najbliższe wydarzenie odbędzie się 10 maja w Białymstoku,
3) Spacery pn. her-story. Wielokulturowe spacery śladami kobiet, które działały w Białymstoku i Supraślu, zarówno w dziedzinie sztuki, kultury, jak też na rzecz lokalnej społeczności i przedsiębiorczości.
4) Konkurs literacki „Polka Niepodległa",
5) Debaty tematyczne na temat kobiet w życiu publicznym współczesnej Polski,
6) spotkania informacyjne na temat profilaktyki raka piersi dla kobiet z małych miejscowości,
7) pokaz mody "Polka Niepodległa" i spotkania z ludźmi sztuki, debata nt. mody w życiu społecznym w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Europejskim Centrum Sztuki - 17 czerwca 2018 r., 
8) panel dyskusyjny podczas Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku.
9) szkolenia i warsztaty mentoringu dla kobiet,
10) akcja pisania listów z Amnesty Internalional,
11) zbiórki charytatywne na rzecz Domów Samotnej Matki i hospicjów na terenie Białegostoku,
12) Projekt pn. „Sławne suwalczanki w 100 rocznicę przyznania Polkom praw wyborczych" - wystawy, spotkania, warsztaty,
13) Akcja pt. „Jeden dzień wolny dla Seniorki Opiekunki w Suwałkach",
14) Akcja pt. „Łomża jest Kobietą".
 
Udział we wszystkich działaniach jest bezpłatny.