Zawartość

IV Dolnośląski Konwent Regionalny Organizacji i Środowisk Osób z Niepełnosprawnościami

Data: 
2019-09-17
Położenie: 
  • Wrocław
    Polska
słowa kluczowe: 

IV Dolnośląski Konwent Regionalny Organizacji i Środowisk Osób z Niepełnosprawnościami odbędzie się 17 września 2019 roku we Wrocławiu. Głównym organizatorem spotkania jest Fundacja Eudajmonia.

To miejsce wymiany doświadczeń i wiedzy, stanowiące ważne wydarzenie dla całego środowiska osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, organizacji i innych instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Konwent wpisuje się w tradycję organizowanych również w innych miastach Polski Konwentów Regionalnych, które są wydarzeniami poprzedzającymi ogólnopolski V Kongres Osób z Niepełnosprawnościami w Warszawie.

We Wrocławiu w tym roku dyskusja dotyczyć będzie m.in. dostępności i jej wieloaspektowości: tj. dostępności cyfrowej, architektonicznej, w zakresie kultury, turystyki, edukacji. Organizatorzy zaprezentują dobre praktyki przedsięwzięć skierowanych do osób z niepełnosprawnością na Dolnym Śląsku, podsumują również działania, które podejmowane były na podstawie wypracowanych w zeszłym roku rekomendacji. Pojawi się również temat self-adwokatury.

Ramowy plan Konwentu:

10.00 -10.15 otwarcie IV Dolnośląskiego Konwentu Regionalnego Organizacji i Środowisk Osób z Niepełnosprawnościami

10.15 -12.10 sesja plenarna dot. dobrych praktyk podejmowanych na Dolnym Śląsku na rzecz osób z niepełnosprawnością; szukania odpowiedzi na pytanie jak należy rozumieć dostępność? oraz podsumowanie działań podejmowanych w ostatnim roku, na podstawie postulatów wypracowanych na poprzednim Konwencie

12.10-12.30 przerwa

12.30-13.30 sesje warsztatowe równoległe w obszarze:

  1. dostępności,
  2. źródeł finansowania działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami i dostępności,
  3. selfadwokatury.

13.30-14.00 prezentacja rezultatów prac grup warsztatowych oraz zebranie postulatów.

Zakończenie Konwentu

Uczestnikami Konwentu będą osoby z niepełnosprawnościami, ich rodziny/opiekunowie faktyczni, przedstawiciele organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz biznesu.