Zawartość

IV Koszalińskie Forum Psychiatrii Środowiskowej pt. "Razem czy osobno. Dialog o reformie psychiatrii"

Data: 
2016-11-18
słowa kluczowe: 

Organizatorem IV. Koszalińskiego Forum Psychiatrii Środowiskowej pt.: „Razem czy osobno. Dialog o reformie psychiatrii" jest Fundacja Na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "NOWE ŻYCIE". W czasie konferencji z udziałem przedstawicieli środowiska medycznego, osób chorujące, ale również przedstawicieli władz miasta Koszalina uczestnicy zastanowią się nad rowiązaniami (systemowymi i na gruncie lokalnym), które można zastować w psychiatrii i opiece nad osobami z zaburzeniami tego rodzaju.