Zawartość

IV Sesja Policyjnej Platformy przeciw Nienawiści

Data: 
2015-02-20
słowa kluczowe: 


W Biurze RPO odbyła się IV Sesja Policyjnej Platformy przeciw Nienawiści pod hasłem: „Policja środowiskowa oraz nowoczesna prewencja kryminalna w walce i zapobieganiu przestępstwom z nienawiści”.

 

Spotkanie otworzyła prof. Irena Lipowicz Rzecznik Praw Obywatelskich. Mówiła m.in. o zjawisku wielokulturowości i potrzebie kształtowania postaw obywatelskich wobec osób pochodzących z innych kultur.
W wydarzeniu wziął udział Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka mł. insp. Krzysztof Łaszkiewicz, który przedstawił dotychczasowe prace Policyjnej Platformy Przeciw Nienawiści. Omówiono również działania prewencyjne i kierunki rozwoju nowoczesnych form zapobiegania tego typu przestępstwom. Rozpoczęto też dyskusję na temat możliwości opracowania programu policyjno-społecznego w tym zakresie. Przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przedstawił wnioski kampanii pn. „Rasizm. Walczę nie milczę”.

 

Policyjna Platforma Przeciw Nienawiści to inicjatywa Policji, która ma umożliwić wymianę doświadczeń podmiotów, w szczególności organizacji pozarządowych, działających na rzecz ochrony praw człowieka i pomóc w wypracowaniu dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania i ścigania przestępstw z nienawiści. W projekcie czynnie uczestniczy Rzecznik Praw Obywatelskich.

 

Załączniki:

Galeria

  • na zdjęciu prof. Irena Lipowicz przemawia podczas swojego wystąpienia
    na zdjęciu prof. Irena Lipowicz przemawia podczas swojego wystąpienia
  • na zdjęciu mł. insp. Krzysztof Łaszkiewicz, pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka
    na zdjęciu mł. insp. Krzysztof Łaszkiewicz, pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka
  • na zdjęciu mł.insp. Gerard Bah, pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach ds. Ochrony Praw Człowieka
    na zdjęciu mł.insp. Gerard Bah, pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach ds. Ochrony Praw Człowieka