Godło RP
Zawartość

IX Zjazd Katedr Postępowania Karnego pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
Od 2019-09-16 do 2019-09-18
słowa kluczowe: 

W dniach 16-18 września 2019 roku w Łodzi odbędzie się IX Zjazd Katedr Postępowania Karnego. Wydarzenie organizuje Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Tematem przewodnim Zjazdu będzie próba odpowiedzi na pytanie dokąd zmierza proces karny sensu largo – jak wygląda jego rzeczywistość i stojące przed nim wyzwania. Zamierzeniem organizatorów jest stworzenie forum wymiany myśli i poglądów na temat postępowania karnego, prawa karnego skarbowego, prawa i postępowania w sprawach o wykroczenia, odpowiedzialności dyscyplinarnej, a także zagadnień dotyczących międzynarodowego obrotu prawnego w sprawach karnych.