Zawartość

Izby wytrzeźwień a policyjne pomieszczenia dla osób zatrzymanych - dyskusja w Biurze RPO

Data: 
2016-09-12
słowa kluczowe: 

Rzecznik Praw Obywatelskich od dłuższego czasu zajmuje się zagadnieniem osadzania w policyjnych pomieszczeniach dla osób zatrzymanych (PdOZ) osób doprowadzanych do wytrzeźwienia. Ten temat był przedmiotem dyskusji w Biurze RPO.

Uczestnicy spotkania zastanawiali się jak skutecznie przeciwdziałać zgonom osób zatrzymanych i jakie są możliwości zmian systemowych oraz przejmowania zadania doprowadzania do trzeźwości przez samorząd terytorialny. Zaproszeni zostali reprezentanci różnych środowisk, począwszy od przedstawicieli świata nauki, osób zarządzających placówkami, poprzez przedstawicieli Kancelarii Prezydenta, administracji rządowej i samorządowej, aż po organizacje pożytku publicznego.

 

Galeria

 • zdjęcie: kilkanaście osób siedzi tyłem na krzesłach, prrzed nimi ustawione są stoły, za którymi siedzą paneliści
  Konferencja w Biurze RPO
 • zdjęcie: trzech mężczyzn w garniturach siedzi za stołem prezydialnym
  Marcin Mazur, Adam Bodnar i Krzysztof Olkowicz
 • zdjęcie: widać kilka osób siedzących za stołami, w tle widać kilkanaście osób na dodatkowych krzesłach
  Uczestnicy konferencji
 • zdjęcie: na pierwszym planie siedzi mężczyzna notujący na laptopie, w tle widać inne osoby siedzące za stołami
  W konferencji wzięło udział wielu ekspertów