Zawartość

Jacek Taylor

Członek Rady Społecznej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich​

Polityk, adwokat, poseł na Sejm I i II kadencji; współpracował z opozycją demokratyczną, należał do Stowarzyszenia Opieki nad Więźniami „Patronat”, po wprowadzeniu stanu wojennego kilka miesięcy ukrywał się, następnie wrócił do wykonywania zawodu adwokata, udzielając się jako obrońca w procesach politycznych; brał udział w obradach Okrągłego Stołu w podzespole do spraw reformy prawa i sądów; b. szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Współorganizator debat Jana Nowaka-Jeziorańskiego o wartościach w Biurze RPO (2012-2015 r).