Godło RP

Jak wdrażać pozytywne zmiany w miejscach pozbawienia wolności? Przedstawiciel Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur w szkoleniu „Strengthening the follow-up on NPM recommendations” w Kopenhadze.

Data: 
2018-11-09

W dniach 7-9 listopada 2018 r. przedstawiciel KMPT uczestniczył w szkoleniu dotyczącym wzmacniania roli krajowych mechanizmów prewencji we wdrażaniu pozytywnych zmian w miejscach pozbawienia wolności.

Szkolenie zostało zorganizowane przez Międzynarodowy Instytut Ombudsmana (International Ombudsman Institute) we współpracy z duńskim rzecznikiem praw obywatelskich (ombudsmanem).

Celem szkolenia była poprawa metod pracy osób wizytujących miejsca detencji, jak również wymiana doświadczeń dotyczących m.in.: procesu osiągania pożądanych zmian, odpowiedniego przygotowania raportów i zaleceń powizytacyjnych, mechanizmów badania stopnia implementacji zaleceń, a także dialogu z przedstawicielami władz, czy efektywnej komunikacji z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami oraz mediami.

W spotkaniu wzięli udział pracownicy krajowych mechanizmów prewencji, reprezentanci biur rzeczników praw obywatelskich, a także organizacji społecznych z 24 państw. Wśród ekspertów prowadzących sesje szkoleniowe znaleźli się: Jens Modvig (UNCAT), Mari Amos (SPT), Arman Tatoyan (CPT), Ben Buckland (APT), Moritz Birk (Ludwig Boltzmann Institute for Human Rights) oraz Richard Carver (Oxford Brookes University).

  • Alegoria zmiany: kulka z narysowanym uśmiechem uderza w kulki ze znakiem smutku
    Zmiana