Zawartość

Jaką opiekę medyczną mają zagwarantowaną osoby cierpiące na otyłość? Rzecznik pisze do Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ

Data: 
2016-12-15

W dniu 26 listopada 2016 r. w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Otyłość jako problem zdrowotny”. Jednym z jej celów było zwrócenie uwagi na fakt, że otyłość jest chorobą nieuleczalną, cywilizacyjną, która we współczesnym społeczeństwie przybiera charakter pandemii.

Większość przypadków otyłości to tzw. „otyłość prosta”. Jednakże drugą grupę przypadków stanowią pacjenci dotknięci „otyłością olbrzymią”, której jedyną skuteczną metodą leczenia jest zabieg chirurgiczny z zakresu chirurgii bariatrycznej. To z kolei pociąga za sobą szereg problemów m.in. natury technicznej po stronie świadczeniodawców, ponieważ szpitale i poradnie specjalistyczne nie są przygotowane do obsługi pacjentów z otyłością olbrzymią. Brakuje karetek bariatrycznych, wag o większej nośności, łóżek szpitalnych, foteli ginekologicznych, dentystycznych, a nawet dłuższych igieł do zastrzyków czy ciśnieniomierzy z szerokimi rękawami.

Rzecznik wskazał ponadto, że czas oczekiwania pacjentów na operację bariatryczną jest szacunkowo długi, jak na potrzeby zdrowotne tej grupy pacjentów. Mając na względzie, że nieleczona otyłość może prowadzić do wystąpienia wielu chorób z nią współistniejących i dalszych komplikacji, zbyt późno przeprowadzony zabieg może zagrażać zdrowiu i życiu pacjentów, godząc tym samym w ich konstytucyjne prawo do ochrony zdrowia. Poprawie tego stanu rzeczy nie służy również brak wyodrębnienia i wyceny w tzw. koszyku świadczeń gwarantowanych produktu o nazwie bariatria. Z ustaleń poczynionych przez pracowników Biura RPO wynika też, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie refunduje konsultacji bariatrycznych.

W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się do Ministra z prośbą o ustosunkowanie się do przedstawionego problemu i wskazanie, jakie konkretnie działania zostaną podjęte w powyższej materii. Natomiast Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Rzecznik poprosił o wskazanie, jakiego rodzaju świadczenia bariatryczne finansuje Fundusz i jak kształtuje się wysokość finansowania oraz dostępność tego rodzaju świadczeń na terenie kraju.

Galeria

  • Chirurg
    Służba zdrowia