Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Jakie skutki prawne wywołuje orzeczenie separacji?

Kategoria Codziennik: 

Prezentowane treści nie stanowią porady prawnej

 

W czasie trwania orzeczonej przez sąd separacji:
-małżonkowie pozostający w separacji nie mogą zawrzeć kolejnego związku małżeńskiego, separacja nie zrywa bowiem węzła małżeńskiego;
-małżonkowie pozostający w separacji nadal zobowiązani są do wzajemnej pomocy, o ile wymagają tego względy słuszności;
-obowiązki alimentacyjne kształtują się tak, jak w przypadku rozwodu, z tym że obowiązek alimentacyjny małżonka nieuznanego za winnego rozkładu pożycia trwa także po upływie 5 lat od orzeczenia separacji;
-ustanie wspólności majątkowej pomiędzy małżonkami;
-małżonkowie nie dziedziczą po sobie (chyba że na podstawie testamentu);
-domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki nie ma zastosowania, jeżeli dziecko urodzi się po upływie 300 dni od orzeczenia separacji.

Stan prawny na dzień 21.03.2012 r.