Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Jakiej pomocy zdrowotnej może oczekiwać osoba dotknięta przemocą w rodzinie?

Głównym zadaniem służby zdrowia jest ochrona zdrowia pacjenta. Ponieważ znęcaniu często towarzyszą wyraźne uszkodzenia fizyczne (tzw. uszkodzenia zdrowia somatycznego) i uszkodzenia zdrowia psychicznego (występuje tzw. zespół stresu pourazowego), działania służby zdrowia w sytuacji znęcania się są nieodzowne. W pomocy ofiarom przemocy domowej, oprócz zadań podstawowych, takich jak np. udzielenie pomocy medycznej, istotne jest:
- rozpoznanie sygnałów świadczących o występowaniu przemocy, szczególnie gdy ofiary bądź świadkowie próbują to ukryć oraz umiejętność przeprowadzenia rozmowy umożliwiającej rozpoznanie form przemocy i częstotliwości
jej występowania;
- wystawienie na prośbę poszkodowanych zaświadczenia lekarskiego o stwierdzonych obrażeniach ew. udostępnienie kopii z karty pacjenta, w której opisane zostały obrażenia (opis przez lekarza POZ jest bezpłatny, kosztować
może wyłącznie wykonanie ksero, ale i temu można zaradzić wskazując w złożonych zeznaniach, że dokumentacja ta jest dostępna w danej przychodni - to prokuratura sama wystąpi o jej udostępnienie, nie obciążając kosztami tej operacji pokrzywdzonego przestępstwem).

 


Stan prawny na dzień 18 marca 2012 r.