Zawartość

Jesse Jackson z wizytą w Biurze RPO

Data: 
2015-10-21

Jesse Jackson – amerykański polityk, wieloletni działacz na rzecz praw obywatelskich i duchowny kościoła baptystycznego był gościem Rzecznika dr. Adama Bodnara. W spotkaniu uczestniczyły również Zastępczyni RPO ds. Równego Traktowania dr Sylwia Spurek i członkini Rady Społecznej przy RPO Halina Bortnowska. Rozmowa dotyczyła wyzwań i priorytetów w działalności Rzecznika Praw Obywatelskich. Omówiono także główne problemy związane z ochroną praw człowieka na świecie.

Jesse Jackson od czasu studiów zaangażowany jest w działalność ruchu na rzecz obrony praw obywatelskich, był m.in. współpracownikiem Martina Luthera Kinga oraz założycielem i przewodniczącym organizacji Lud Zjednoczony w Służbie Ludzkości (People United to Serve Humanity, obecnie Rainbow PUSH Coalition).


 

Galeria

  • na zdjęciu uczestnicy spotkania
    na zdjęciu uczestnicy spotkania