Zawartość

Kampania społeczna „Odmień swoją głowę” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
Od 2017-09-07 do 2017-12-31
Położenie: 
  • Sopot
    Polska
słowa kluczowe: 

Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji organizuje kampanię społeczną „Odmień swoją głowę". „Odmień swoją głowę - kampania społeczna na rzecz podniesienia świadomości na temat chorób i zaburzeń psychicznych" to projekt mający celu zmianę myślenia o osobach doświadczających kryzysów psychicznych, pozbycie się stereotypów, zmianę negatywnych postaw wobec osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zrozumienia, że osoby doświadczające zaburzeń psychicznych, to ludzie tacy sami jak my, a zagrożenie kryzysem psychicznym dotyczy każdego z nas.

Przenośnia „odmienionej głowy" symbolizuje postawę zrozumienia i tolerancji wobec osób chorujących psychicznie, opartą na rzetelnej wiedzy w tym zakresie.

Kampania społeczna skierowana jest do mieszkańców Pomorza, w tym do grup społecznych, które w szczególny sposób oddziałują/mogą oddziaływać na członków społeczności lokalnej, ze względu na np.: wykonywany zawód lub ich aktywność społeczną. Opierać się będzie na działaniach informacyjno-edukacyjnych, kształtujących pozytywne, tolerancyjne postawy wobec osób i rodzin doświadczających kryzysów psychicznych.

Na realizację kampanii społecznej „Odmień swoją głowę " składają się poniższe działania:

  • Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie 17 - 22.09. 2017
  • Konferencja ,,Otworzyć bramy tolerancji - jak współdziałać dla dobra osoby chorującej psychicznie"
  • I Pomorskie Forum Samopomocowe osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego 12 -13.10 2017
  • Seminarium - „Praca socjalna wsparciem w zdrowieniu"
  • Warsztaty „Świat oczami Innego"
  • Prelekcje „Świadectwa"
  • Warsztaty arteterapeutyczne „Przypinki"

Głównym wydarzeniem kampanii będą Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie, które rozpoczną się w Sopocie w dniu 17 września 2017 roku na Placu Przyjaciół Sopotu.