Zawartość

Kara za nielegalny pobór energii

Data: 
2016-09-05
Położenie: 
  • Katowice
    Polska

2590,77 zł z odsetkami od 2012 roku za nielegalny pobór energii – tyle musi zapłacić mieszkaniec B. Rzecznik nie może wnieść w jego sprawie skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego, bo według przepisów jest ona niedopuszczalna.

Czy jednak odbiorca energii, który nie ma realnego wpływu na zabezpieczenie układu pomiarowo-rozliczeniowego przed uszkodzeniem, musi być karany finansowo w każdym przypadku stwierdzenia uszkodzenia takiego układu? – zastanawia się Rzecznik.

Minister Gospodarki, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki poinformował Rzecznika, że aktualnie obowiązujące przepisy w dostatecznym stopniu równoważą zarówno interesy odbiorców, jak i dostawców energii i paliw.

Działania podejmowane dotychczas przez Rzecznika Praw Obywatelskich, aby szkodliwe dla obywateli przepisy zostały zmienione, były bezskuteczne.

Rzecznik nie może samodzielnie proponować zmiany obowiązujących przepisów prawa w omawianym zakresie. Natomiast przysługujące Rzecznikowi środki polegające na formułowaniu wniosków i uwag co do obowiązującego prawa w tej sprawie nie dały oczekiwanego rezultatu (BPK.510.67.2015).

Galeria

  • Słup energetyczny betonowy
    Słupy