Godło RP

Kasacja ws. mężczyzny skazanego za kradzież popełnioną w czasie gdy przebywał w areszcie

Data: 
2015-12-28
słowa kluczowe: 

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł kasację od prawomocnego wyroku skazującego za kradzieże z włamaniem, zakwalifikowane jako ciąg przestępstw. W opinii Rzecznika, zaskarżone orzeczenie zapadło z rażącym naruszeniem prawa.

Oskarżony nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Na rozprawie wskazał, że w czasie w którym miała miejsce jedna z zarzucanych mu kradzieży, przebywał 3 miesiące w areszcie śledczym. Sąd posiadał pismo z Aresztu Śledczego potwierdzające fakt i długość pobytu oskarżonego.

Pomimo tego sąd w żaden sposób nie odniósł się do faktu, że zarzucana oskarżonemu kradzież mienia została dokonana w czasie gdy przebywał w zakładzie zamkniętym. Skoro oskarżony nie przebywał w czasie kradzieży na wolności, zachodzą uzasadnione wątpliwości czy dokonał zarzucanego mu czynu. Zdaniem Rzecznika sąd zobligowany był do wyjaśnienia tej kwestii.

  • Zbroja rycerska
    Prawo obrony