Godło RP

Kiedy postanowienie sądu nie może zostać zaskarżone w drodze kasacji? Uchwała Sądu Najwyższego

Data: 
2016-12-02
słowa kluczowe: 

Jeśli sąd - po rozpoznaniu zażalenia pokrzywdzonego na postanowienie prokuratora o umorzeniu dochodzenia lub śledztwa, w toku którego nie został postawiony konkretnej osobie zarzut popełnienia przestępstwa – wyda postanowienie o utrzymaniu w mocy takiego orzeczenia prokuratora, to takie postanowienie sądu nie może zostać zaskarżone w drodze kasacji. Tak orzekł Sąd Najwyższy w Uchwale z dnia 29 listopada zapadłej w odpowiedzi na pytanie prawne składu orzekającego Sądu Najwyższego rozpoznającego kasację Rzecznika Praw Obywatelskich.

  • Zielony nowoczesny budynek z filarami
    Sąd Najwyższy w Warszawie