Zawartość

Kilkadziesiąt osób, które dotychczas nie mogły uzyskać certyfikatu instalatora odnawialnych źródeł energii, będzie mogło go otrzymać - wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Data: 
2017-06-20
słowa kluczowe: 

W dniu 20 czerwca 2017 r., Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Zaskarżone przez Rzecznika regulacje, uniemożliwiały uzyskanie w trybie uproszczonym certyfikatu instalatora odnawialnych źródeł energii przez osoby, które ukończyły specjalistyczne studia wyższe przed wejściem w życie ustawy o szkolnictwie wyższym (czyli uzyskały dyplomy przed 1 września 2005 r.). Trybunał podzielił zasadniczy zarzut Rzecznika stwierdzając, że kwestionowane przepisy naruszają konstytucyjną zasadę równości. Ustawodawca nie może w sposób arbitralny określać sztywnego terminu przydatności wiedzy zdobytej w trakcie studiów abstrahując od czasu, który upłynął od momentu wydania zainteresowanej osobie odpowiedniego dyplomu do chwili wystąpienia przez nią z wnioskiem o certyfikat instalatora.

Wydany dzięki interwencji Rzecznika wyrok Trybunału sprawi, że kilkadziesiąt osób, które dotychczas nie mogły starać się o uzyskanie certyfikatu instalatora odnawialnych źródeł energii, będzie mogło go uzyskać w trybie uproszczonym.

 

Galeria

  • zdjęcie: napis na gmachu TK: Trybunał Konstytucyjny
    Trybunał Konstytucyjny