Godło RP
Zawartość

Otwarcie konferencji - Klauzule społeczne w samorządach terytorialnych

Data: 
czwartek, 10 Maj, 2018 - Od 10:00 do 10:15
audytorium
 • Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy


Wystąpienia - 10:15 do 12:30 

 • Doświadczenia Warszawy w stosowaniu klauzul społecznych  – Tomasz Pactwa, Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych, Urząd m.st. Warszawy;
 • Doświadczenia BRPO w stosowaniu klauzul społecznych oraz w promocji ich stosowania – Mateusz Saczywko, Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich;
 • Zakres i skala stosowania klauzul społecznych przez administrację samorządową – Katarzyna Ołdak-Bułanowska, Starszy Specjalista w Departamencie Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej w Urzędzie Zamówień Publicznych;
 • Wyzwania dotyczące stosowania klauzul społecznych przez samorządy terytorialne – Tomasz Schimanek, działacz społeczny.
 • Wnioski dotyczące stosowania klauzul społecznych przez samorządy terytorialne wynikające z kontroli przeprowadzonej przez NIK – Krzysztof Kwiatkowski, Prezes Najwyższej Izby Kontroli;
 • Przyszłość zamówień społecznych – kierunki rozwoju i niezbędne zmiany – Krzysztof Pilecki, Starszy Inspektor w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej;
 • Wnioski dotyczące stosowania klauzul społecznych w świetle kontroli PIP – Dariusz Mińkowski, Zastępca Głównego Inspektora Pracy;
 • Stosowanie klauzul społecznych a przepisy o ochronie danych osobowych – Monika Krasińska, Dyrektor Departamentu Orzecznictwa Legislacji i Skarg w urzędzie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
 • Wnioski dotyczące stosowania klauzul społecznych wynikające z kontroli przeprowadzanych przez Regionalne Izby Obrachunkowe – Iwona Bendorf-Bundorf, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.


Dyskusja - 12:30 do 13:00

Przerwa kawowa - 13.00 – 13.15