Godło RP
Zawartość

10 maja 2018 - Klauzule społeczne w samorządach terytorialnych - konferencja

Czas audytorium sala konferencyjna A sala konferencyjna B Sala konferencyjna C Sala konferencyjna D
 
 
 
 
 
10:00
Godzina: Od 10:00 do 10:15
  • Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich
  • Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy


Wystąpienia - 10:15 do 12:30 

Liczba zapisanych osób: 0
Zapisz się na konferencję
Data aktualizacji: czwartek, 26 Kwiecień, 2018 - 12:44
 
 
 
 
 
13:15
 
Godzina: Od 13:15 do 14:30

Jak upowszechniać stosowanie klauzul społecznych w jednostkach samorządu terytorialnego – zalecenie czy obowiązek? Roman Cieślak, p.o. dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych w Urzędzie miasta Łódź oraz Sylwia Papiewska, Naczelnik Wydziału Biura Pomocy i Projektów Społecznych w Urzędzie m. st. Warszawy.

W jaki sposób zarządzeniami władz wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego upowszechniać stosowanie klauzul społecznych – dwa podejścia: obowiązek, zalecenia.

Liczba zapisanych osób: 0
Zapisz się na warsztat
Data aktualizacji: czwartek, 26 Kwiecień, 2018 - 12:45
 
Godzina: Od 13:15 do 14:30

Jaki weryfikować stosowanie klauzul społecznych i oceniać ich efekty? Tomasz Lewandowski, Wiceprezydent miasta Poznań oraz Katarzyna Stec, Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.

W jaki sposób praktycznie można sprawdzać, czy warunki objęte klauzulami są stosowane w trakcie realizacji zamówienia, jak oceniać efekty stosowania klauzul społecznych? Jak bilansować koszty i korzyści stosowania klauzul społecznych?

Liczba zapisanych osób: 0
Zapisz się na warsztat
Data aktualizacji: czwartek, 26 Kwiecień, 2018 - 12:46
 
Godzina: Od 13:15 do 14:30

Stosowanie klauzuli zastrzeżonej i usługowej w praktyce: przykłady, problemy, wyzwania - Marta Jabłońska, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Niepełnosprawni dla Środowiska EKON oraz Lechosław Adamczyk, Zastępca Wójta Gminy Brzeziny.

Dobre przykłady stosowania klauzul, problemy, ograniczenia.

Liczba zapisanych osób: 0
Zapisz się na warsztat
Data aktualizacji: czwartek, 26 Kwiecień, 2018 - 12:46
 
Godzina: Od 13:15 do 14:30

Stosowanie klauzuli zatrudnieniowej i pracowniczej w praktyce: przykłady, problemy, wyzwania - Krzysztof Strachota-Osiński, Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie oraz Andrian Staroniek, Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej w Urzędzie Miasta Częstochowa.

Liczba zapisanych osób: 0
Zapisz się na warsztat
Data aktualizacji: czwartek, 26 Kwiecień, 2018 - 12:47
 
14:30
Godzina: Od 14:30 do 15:00

Na forum ogólnym – krótkie podsumowanie (5 minut) moderatorzy każdej z grup warsztatowych i po 5 minut przedstawiciele m.st. Warszawy i BRPO.

Liczba zapisanych osób:
Data aktualizacji: wtorek, 3 Kwiecień, 2018 - 14:41