Godło RP

Przydatne linki

Data: 
2013-06-07
  1. www.apt.ch - Stowarzyszenie Zapobiegania Torturom (APT)
  2. www.ohchr.org/EN/HRBodies/OPCAT/Pages/OPCATIntro.aspx- Podkomitet do spraw prewencji (SPT)
  3. www.ohchr.org - Biuro Wysokiego Komisarza Praw Człowieka ONZ
  4. http://www.cpt.coe.int/polish.htm- Europejski Komitet do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT)
  5. www.interwencjaprawna.pl/projekty/stowarzyszenie-w-koalicji-organizacji-pozarzadowych-i-srodowisk-akademickich-porozumienie-na-rzecz-wprowadzania-opcat - Porozumienie na rzecz wprowadzenia OPCAT